ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ

Δεν θα αναφερθούμε στα αυτονόητα όπως η δωρεάν μεταφορά του οχήματός σας, η πληρωμή τοις απολύτου μετρητοίς στις καλύτερες τιμές με την παραλαβή του οχήματος και η ευκολία των διαδικασίων, στα οποία δεσμευόμαστε!

 

Αυτό που μας ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό είναι το όραμά μας για μία καθολική και σχολαστική ανακύκλωση του οχήματός σας! Η προσπάθειά μας να ελαχιστοποιήσουμε το περιβαντολλογικό αποτύπωμα του οχήματός σας, αποτελεί το βασικό στόχο μας!

 

Η ενημέρωση που έχουμε όλοι μας, ως κάτοχοι οχημάτων σε σχέση με το πόσο μεγάλη επιβάρυνση δημιουργεί ένα όχημα στο τέλος κύκλου ζωής του, είναι ελάχιστη! Θα χαρούμε να σας ενημερώσουμε σε θέματα που αφορούν τον τρόπο όπου γίνεται η ανακύκλωση στις εγκαταστάσεις μας, ώστε να γίνει αντιληπτό ότι δεν είναι μία απλή διαδικασία. Για εμάς αποτελεί κανόνα, να μην κάνουμε καμία έκπτωση στις διαδικασίες απορρύπανσης!

 

Θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε συνεργαστούμε είτε όχι, γιατί οι απορίες που θα σας λύσουμε, είμαστε σίγουροι ότι θα σας ευαισθητοποιήσουν ακόμα περισσότερο στον τομέα την ανακύκλωσης όχι μόνο του οχήματός σας αλλά και της γενικότερης στάσης ζωής γύρω από την ανακύκλωση!

 

Η ανακύκλωση πρέπει να γίνει στάση ζωής και σε αυτή την πορεία θα μας βρείτε δίπλα σας!