Ανακύκλωση
Αυτοκινήτων

Reduce


Μειώνουμε την ποσότητα των απορριμμάτων που παράγονται

Reuse

 
Επαναχρησιμοποιούμε όσα περισσότερα υλικά μπορούμε

Recycle

 
Ανακυκλώνουμε όσα υλικά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν

Reduce


Μειώνουμε την ποσότητα των απορριμμάτων που παράγονται

Reuse


Επαναχρησιμοποιούμε όσα περισσότερα υλικά μπορούμε

Recycle


Ανακυκλώνουμε όσα υλικά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν

Αγοράζουμε

στις καλύτερες τιμές

κι αναλαμβάνουμε την ανακύκλωση
του αυτοκινήτου σας
ανακύκλωση αυτοκινήτων

Ένα αυτοκίνητο έχει περίπου 30.000 εξαρτήματα, το 95% αυτών μπορεί να ανακυκλωθεί

Τα οφέλη της ανακύκλωσης αυτοκινήτων

Μείωση της ρύπανσης των υδάτων0%
Μείωση της ρύπανσης
των υδάτων
0%
Μείωση στα απόβλητα εξόρυξης0%
Μείωση στα απόβλητα
εξόρυξης
0%
Μείωση στη χρήση νερού0%
Εξοικονόμηση ενέργειας0%
Μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης0%
Μείωση της ατμοσφαιρικής
ρύπανσης
0%

Τι συμβαίνει όταν ανακυκλώνω το αυτοκίνητό μου;

H ανακύκλωση ενός αυτοκινήτου είναι μια πολύ απαιτητική διαδικασία. Στο Πράσινο Σαραβαλάκι στοχεύουμε στην ανάκτηση του 95% των υλικών που συνθέτουν ένα αυτοκίνητο – επομένως μόνο μια πολύ μικρή ποσότητα του αυτοκινήτου σας δεν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί ή να ανακυκλωθεί.
step1

Βήμα 1: Απορρύπανση οχημάτων

Δυνητικά επικίνδυνες ουσίες και υγρά αφαιρούνται από το όχημα όπως καύσιμα, λάδια, μπαταρίες, παραφλού, υγρά φρένων ή κιβωτίου ταχυτήτων κλπ.

Η διαδικασία αυτή είναι σημαντικό να γίνει πριν πραγματοποιηθούν άλλες διεργασίες έτσι ώστε να μην διαφύγουν κατά λάθος.

Λίγο λάδι ή υγρό φρένων μπορεί να μην μοιάζει με σημαντικό πρόβλημα αλλά όταν αποσυναρμολογούνται χιλιάδες αυτοκίνητα κάθε χρόνο μπορεί να προκληθεί μεγάλη περιβαλλοντική ζημιά εάν δεν αντιμετωπιστούν σωστά.

step2

Βήμα 2: Αποσυναρμολόγηση

Με το αυτοκίνητο καθαρό πια από επιβλαβή υλικά, μπορεί να ξεκινήσει διαδικασία της αποσυναρμολόγησης.

Οι καταλύτες αφαιρούνται για να υποστούν ειδική επεξεργασία.  Τα ελαστικά συλλέγονται και τα κρύσταλλα ανακυκλώνονται. Το εσωτερικό του οχήματος μπορεί να αφαιρεθεί και το ύφασμα ανακυκλώνεται χωριστά. Τα μη σιδηρούχα μέταλλα, όπως ο χαλκός και τα ηλεκτρικά εξαρτήματα, μπορούν επίσης να αφαιρεθούν από το αυτοκίνητο και να ανακυκλωθούν. Τέλος, αφαιρούνται επίσης τα πλαστικά μέρη του οχήματος τα οποία είτε επαναχρησιμοποιούνται είτε ανακυκλώνονται.

step3

Βήμα 3: Τεμαχισμός

Σε αυτό το βήμα της διαδικασίας το αμάξωμα και το πλαίσιο του αυτοκινήτου τεμαχίζονται και ξεκινά ο μαγνητικός διαχωρισμός των μετάλλων από τυχόν εναπομείναντα ανακυκλώσιμα υλικά όπως το πλαστικό.

Τα μέταλλα υποβάλλονται σε επεξεργασία με ένα χημικό διάλυμα που αφαιρεί το λεπτό στρώμα κασσίτερου που εμποδίζει τη σκουριά.

Απαλλαγμένα από οποιαδήποτε προστατευτική επίστρωση τα μεταλλικά εξαρτήματα επεξεργάζονται και μετατρέπονται σε επίπεδα φύλλα τα οποία μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν σε έναν τεράστιο αριθμό διαφορετικών βιομηχανιών.

Είπαν για εμάς