ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Δες πως κάνουμε τον κόσμο καλύτερο!

m

Ο όρος Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη περικλείει όλες τις ενέργειες που κάνουν οι επιχειρήσεων με σκοπό να συμβάλουν στην αντιμετώπιση ανθρωπιστικών, πολιτισμικών, περιβαλλοντικών ή κοινωνικών ζητημάτων. Στην πραγματικότητα μέσα από τις πράξεις κοινωνικής ευθύνης η κάθε εταιρία αναζητά τρόπους να αναλάβει ενεργό και ανταποδοτικό ρόλο στην κοινωνία που ανήκει.

 

Στο Πράσινο σαραβαλάκι δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα λιγότερο από το να αγκαλιάσουμε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες κι έτσι οργανώσαμε το δικό μας Πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας με πρωταρχικό στόχο την έμπρακτη στήριξη κοινωνικών φορέων μέσω της ανακύκλωσης αυτοκινήτων.